OSGA (odborná skupina vládního výboru OZP)

Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb (OSGA) byla zřízena v roce 2016 pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením jako stálá pracovní skupina, která má systémově a systematicky analyzovat stav přístupnosti služeb veřejné správy a navrhovat a koordinovat její zlepšování.

V rámci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany působí 8 stálých odborných a pracovních skupin, které nemají vlastní statut a zabývají se dílčími úkoly VVZPO, zejména přípravou analýz a podkladů pro zasedání VVZPO, jmenovitě jimi jsou: Odborná skupina pro sociální politiku (v současné době neaktivní, nedostatek členů), Odborná skupina pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (aktivní), Odborná skupina pro vzdělávání (v současné době neaktivní, ale v brzké době se chystá obnova pravidelných schůzí), Odborná skupina pro regionální rozvoj (aktivní), Pracovní skupina pro implementaci a ratifikaci Úmluvy OSN (časově omezená), Pracovní skupina k přípravě Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením na období 2020-2025 (aktivní od února 2019), Odborná skupina pro koncepční řešení problematiky života osob s poruchami autistického spektra (aktivní) a přístupností veřejné správy a veřejných služeb se především zabývá, výše zmíněná, Odborná skupina pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb (OSGA), která funguje od listopadu 2016.

V rámci této odborné skupiny jsou zastoupeny jednotlivé vládní resorty, dle oblastí, které se dané problematiky týkají a dále zástupci organizací hájících zájmy osob se zdravotním postižením a zástupce Kanceláře Veřejného ochránce práv.

Odborná skupina vznikla především za účelem systémového řešení otázky přístupnosti a použitelnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením, kromě toho k vzájemné edukaci, k výměně zkušeností a k diskusi a návrhům zlepšení přístupnosti a použitelnosti služeb osobami se zdravotním postižením.

Zápis a podklady z 16. schůze OSGA ze dne 26.10.2019

Zveřejňujeme zápis a podklady z listopadové schůze OSGA

Členové OSGA

Aktuální seznam členů Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb

Zápis a podklady z 15. schůze OSGA ze dne 24.9.2019

Zveřejňujeme zápis a podklady z zářiové schůze OSGA

Příští týden bude opět schůze OSGA

Po prázdninách se zase sejde odborná vládní skupina. Na programu bude mít mimo jiné metodické dokumenty a také stav tvorby souhrnné zprávy a tvorby nového národního plánu.

Zápisy a materiály ze starších schůzí OSGA

Schůze proběhlé do léta 2019 mají své zápisy a materiály právě v tomto speciálním článku. Od nového portálu budeme materiály uveřejňovat pravidelně v samostatných příspěvcích pro každou schůzi